Supervīzija un koučings

Šis laiks ar strauji mainīgiem apstākļiem ir liels izaicinājums ikvienam un tādēļ supervīzijas vairs nav tikai atbalstošo profesiju vajadzība. Jebkuram cilvēkam ir gan savi profesionālie, gan personīgie izaicinājumi, kas apzināti vai neapzināti var ietekmēt darba rezultātu, vai pat vēl nopietnāk- būt par iemeslu izdegšanai vai nopietnām veselības problēmām, kas nereti mēdz būt neatgriezeniskas. 

Supervīzijas procesā tiek sniegts atbalsts grūtību un izaicinājumu apzināšanā un darbs ar to novēršanu, izvērtējot un sniedzot rekomendācijas attiecīgo speciālistu piesaistei, ja tas nepieciešams. Supervīzijas mērķis ir veicināt darbinieka veselīgas attiecības vispirms ar sevi, ar apkārtējiem, mērķis ir savu izaicinājumu apzināšana, savu personīgo un profesionālo mērķu iezīmēšana. 

Supervīziju kombinējot ar koučingu iespējams sekmīgi novērst ne tikai darbinieku veselības draudus, bet arī demotivāciju, neapmierinātību un aiziešanu no uzņēmuma, kā arī rast personīgo un profesionālo mērķu saskaņotību ar uzņēmuma mērķiem un produktīvu tālāku karjeras virzību uzņēmumā.


 

Dažādības vadība

Vadu seminārus  par dažādības vadības politikas nozīmi, tās būtību un ieguvumiem to ieviešot uzņēmumā, kā arī seminārus darbiniekiem, lai pilnveidotu izpratni par dažādību, starpkultūru prasmēm un cieņpilnu komunikāciju.  Sniedzu atbalstu dažādības vadības politikas izstrādē un ieviešanā uzņēmumā, sniedzu atbalstu darbinieku dažādības audita veikšanai. 


Konfliktsituācijas darbā, to nozīme, veidi, risinājumi

Par konfliktu veidiem (t.sk. mobings, bosings), ieguvumiem un zaudējumiem, par psihoemocionālajiem un juridiskajiem aspektiem. Piedāvāju seminārus kolektīviem konfliktu izpratnes veicināšanai un iekšējās darba vides uzlabošanai.


Uzņēmuma iekšējo normatīvo aktu sakārtošana

atbilstoši normaīvo aktu prasībām, darba tirgus tendencēm, un pārmaiņu situācijai. Veicu to auditu un ieteikumu izstrādi, sniedzu atbalstu izmaiņu ieviešanai. 


Sīkāk varam pārrunāt sazinoties [email protected] vai telefoniski +371 29499216.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.