Kas ir VESELUMS?

Ticu, ka maz ir tādu šīs lapas lasītāju, kas asociē sevi tikai ar fizisko ķermeni. Vairums apzinās, ka mums ir gan fiziskais ķermenis ar tā visu vareno vadītāju –prātu, ka mums ir dvēsele, kas maigi mums čukst sirds rajonā, ka mums ir emocijas, kas mūs reizēm plosa līdz izsīkumam. Cilvēks šeit uz Zemes ir daudzdimensionāla būtne, kas sastāv no fiziskā ķermeņa un septiņiem ķermeņiem smalkajā plānā (parasti ar aci neredzam) un nesaraujamu saikni ar Visumu. Mūsu smalkie ķermeņi, kas kopā rada auru, atrodas šādā secībā, kas atbilst mūsu čakru sistēmai no zemākās uz augstāko:
1.- ēteriskais – tā ir spēka līniju struktūra vai enerģētiskā matrice, uz kuras attīstās un pieņem
formu ķermeņa audu fiziskā matērija,
2.- emocionālais – tajā dzīvo mūsu jūtas un emocijas,
3.- mentālais – šajā līmenī mīt mūsu prāta sistēma, pārvaldība,
4.- astrālais - te notiek vairums mijiedarbības starp cilvēkiem, te mīt enerģētiskie veidojumi
(gan labvēlīgi, gan kaitējoši), kas ir tas, ko cilvēki viens pret otru jūt un raida,
5.- ēteriskais noteicošais – ir noteicošais ēteriskajam ķermenim, kas savukārt veido tīklveida struktūru uz kura veidojas fiziskais ķermenis. Tādā veidā universālā enerģētiskā lauka ēteriskais noteicošais līmenis ietilpina visus tēlus un formas, kas eksistē fiziskā līmenī. Šajā līmenī skaņa rada matēriju! Kad ēteriskais slānis izkropļojas dēļ slimības, tad nepieciešams veikt tā atjaunošanu, lai nostiprinātu ēterisko slāni tā sākotnējā šablona formā. Šis līmenis rada negatīvu telpu pirmajam ēteriskajam auras līmenim.
6.- debešķīgais - ir emocionālais slānis garīgajā līmenī.  Šajā līmenī mēs piedzīvojam garīgo ekstāzi, kuru var sasniegt caur meditāciju un citām garīgām praksēm. Tas ir līmenis, kad mēs sajūtam savu saikni ar Visumu, kad spējam saskatīt visā gaismu un mīlestību, kad spējam
savienoties ar Visumu un būt tā daļa, vienotība.
7.- kauzālais – ir garīgais līmenis, kurā mēs apzināmies savu vienotību ar Radītāju. Tas ir visstabilākais auras slānis. Līdzīgs pastāvīgam gaismas viļņa konfigurācijai un formai, kas diezgan bieži vibrē.  Zeltītā noteicošā līmenī atrodas arī pamata spēka plūsma, kas virzās augšup un lejup pa mugurkaulu un piepilda visu ķermeni. Pulsējot mugurkaulā, šī plūsma vada enerģijas caur čakru saknēm un sasaista tās. Šis līmenis ietver informāciju par iepriekšējo dzīvi, ar kuru strādājot iespējams izzināt iepriekšējās dzīves apstākļus un veikt dziedināšanu, ko var veikt arī ar Laika līniju dziedināšanas metodi.  Kauzālajā līmenī ir ielikts dzīves plāns, tas ir pēdējais līmenis, kas saistīts ar šo inkarnāciju. Aiz šī līmeņa atrodas kosmiskais plāns, kas vairs nevar tikt izprasts ar ierobežotu skatu vienai inkarnācijai.

Šo svarīgi izprast, lai apzinātos sava darāmā nozīmi un saprastu kā dēļ mēs dziedinām sevi un strādājam ar sevi dažādos veidos un līmeņos. Bet skaidrs ir viens – lai kļūtu par VESELUMU, ir jāstrādā ar sevi visos līmeņos, taču tas nav izdarāms uzreiz un vienlaikus visos līmeņos. Mēs katrs esam unikāla dievišķa dzirksts uz Zemes, katra ar savu mērķi un uzdevumu. Tādēļ ceļš pie VESELUMA katram ir savs – caur dažādām pieredzēm, sāpēm, ciešanām, slimībām, caur dažādām terapijām un praksēm, atklāsmēm un atbrīvošanās piedzīvojumiem, katram sākot ar to līmeni, kas aktuāls konkrētajā brīdī un, kas ir pieņemams un saprotams. Tāpēc uzdrošinos apšaubīt, ka sēžot gadiem psihoterapeita kabinetā vien, nevar nonākt līdz VESELUMAM. Mana pārliecība balstās manās zināšanās un personīgajā pieredzē ejot savu dvēseles Ceļu uz Zemes, izejot izdegšanas, depresijas un pilnīgas nonullēšanās ceļu, kas ļāvis man no pelniem pacelties un dzīvot apzinātāku, interesantāku un piepildītāku dzīvi, kļūstot par savas dzīves radītāju.

Tādejādi, manuprāt, VESELUMS mums pietuvojas brīdī, kad mūsu fiziskais ķermenis ir apmīļots (nodrošinātas visas tā vajadzības, tas ir vesels) un jūtās labi, kad esam dziedinājuši savas emocijas, kad esam apzināti un esam attīrījuši savu astrālo plānu, lai tur neaizplūst mūsu enerģija, kad mūsu prāts ir mierā, kad mūsu garīgās vajadzības ir apmierinātas un tādi patīkam sev, esam priecīgi un laimīgi. 

Es apzināti saku, ka VESELUMS pietuvojas, jo esmu pārliecināta, ka šis darbs ar sevi, attīstība ir mūsu Ceļš dzīves garumā un VESELUMS daudziem neiestājas pat brīdī, kad dvēsele nolemj pamest Zemi. Taču droši varu apgalvot, ka tuvums VESELUMAM nosaka mūsu dzīves kvalitāti un tādēļ būtiski apzināties, ka katrs esam Radītājs un paši veidojam savu dzīvi – kādā ķermenī dzīvojam, kādās emocijās, cik interesanti ir mūsu prātam, cik piepildīts ir mūsu gars. VESELUMS ir atkarīgs arī no veselības, taču manā izpratnē fiziskā ķermeņa veselība (ko ierasti saprotam ar jēdzienu veselība) ir tikai viena daļa no veseluma, un vienlaikus priecājos, ka nu jau arī publiskajā telpā, ne tikai īpašu ārstu kabinetos, arvien vairāk tiek runāts arī par mentālo un garīgo veselību kā cilvēka veselības kopumu.


Ejam uz VESELUMU! 

Esam RADĪTĀJI!

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.