Inteliģences kurss

Es ticu, ka ikviens spēj atšķirt un novērtēt cieņpilnu, tolerantu sabiedrību, kurā nav vietas agresijai un komunikācijas spriedzei, kurā katrs sabiedrības loceklis apzinās sevi kā patstāvīgu indivīdu un kā atbildīgu sabiedrības locekli. Es zinu, ka ne visiem ir iespēja augt un veidoties šadā tolerantā aprūpes vidē un izveidoties par emocionāli prasmīgām un nobriedušām personībām. Caur mācību iestādēm mēs šodien varam sniegt ieguldījumu visas sabiedrības kvalitātē nākotnē un sniegt zināšanas un atbalstu jauniešiem izaugt par veselīgām, radošām, apmierinātām, laimīgām un produktīvām personībām.

Kurss piemērots vidusskolas, koledžas un augstākās izglītības studiju programmu studentiem, kā arī pieaugušo izglītības programmu dalībniekiem, veselīgas un laimīgas sabiedrības veidošanai.

Svarīgi ir apzināties, ka inteliģence nav zināšanu bagāža un diplomu esamība, bet gan vispusīgi attīstītas personības spēja atbilstoši uztvert un saprast notiekošo un uz to adekvāti reaģēt, spēja būt esošajā bez vērtēšanas, kritizēšanas, nosodīšanas.

Inteliģence ir prasmes, kas gan ir iedzimtas noteiktā apjomā, gan ir attīstītāmas dzīves laikā. Visu inteliģences veidu līdzsvarota attīstība nozīmē līdzsvarotu, veselīgu personību un veiksmīgu virzību dzīves dažādajos un mainīgajos apstākļos. Tas nozīmē veselīgas attiecības un mijiedarbību ar apkārtējo. Tas nozīmē labas pašvadības spējas, uzturēt labu garīgo un mentālo veselību, neiekļūstot trauksmes un citu neveselīgu stāvokļu slazdos. Dzīvojot apzināti cilvēkam veidojas izpratne par dzīves jēgu, piepildījumu. Paveras iespēja apzināti veidot savu dzīvi un dzīvot pilnvērtīgi un laimīgi kā stabilai un spēcīgai personībai.  

Papildus kursa dalībniekiem tiek piedāvāta viena individuāla konsultācija/sesija (supervīzija, mentorings vai koučings- atbilstoši individuālajai vajadzībai) līdz studiju kursa beigām.

Kursa ilgums minimāli 30 akadēmiskās stundas.

Ja esi izglītības iestādes vadītājs vai atbildīgā amatpersona un vēlies apspriest šāda kursa novadīšanu mācību iestādē, piesakies šeit.

Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.